Beräkningsprogram för absorbenter.Tillbaka till huvudsidan  
 
Uppgifter om lokalen
Längd:   meter
Bredd:   meter
Höjd:   meter
   
Jag har efterklangstiden uppmätt.
Jag har inte efterklangstiden uppmätt.

 

 

För beräkning av stora lokaler eller hallar överstigande ca 400m², kan andra faktorer vara avgörande vid en akustikberäkning.
Rummets volym och utseende och även takets utformning är då viktiga faktorer att räkna med.
Kontakta då gärna oss för en säkrare beräkning.